O nama

O NAMA

Nevladina organizacija  Centar za razvoj lokalnih medija (CRLM) nastala je preregistracijom organizacija NVO „Unija Eksperata“ i  „Centar za gradjanske reakcije i inicijative“ koje su bile aktivne od 2001.godine do 2015.godine. Nova organizacija je nastala kao potreba da se aktivnosti nekadašnjih  organizacija nastave i da buduće aktivnosti doprinesu u jednom drugom pravcu, nama važnijem i značajnijem, a to je razvoj lokalnih medija, edukacija novinara i medijskih radnika.

Nova organizacija je nastala kao potreba da se aktivnosti nekadašnjih  organizacija nastave i da buduće aktivnosti doprinesu daljem razvoju lokalnih medija, edukaciji novinara i da doprinesemo poštovanju medijskih sloboda i kodeksa, a na taj način i odgovornosti i profesionalnosti u medijima. Inicijator osnivanja Centra za razvoj lokalnih medija je Milorad Tadić, osnivač i vlasnik Radija Boom93, koji radi u medijima gotovo trideset godina. Organizacija je aktivirana i preregistrovana, izmenom statuta i u skladu sa zakonom i sa novim nazivom Centar za razvoj lokalnih medija (CRLM) počeo je sa radom u januaru 2017.godine.

CILJEVI

Centar za razvoj lokalnih medija Požarevac, osnovan je kao nestranačka, nevladina i neprofitabilna organizacija, na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva: u oblasti razvoja i unapređenja slobode mišljenja i izražavanja, medijskih istraživanja, zastupanja strukovnih interesa pred nadležnim državnim i drugim organima i organizacijama,
ostvarivanja i garantovanja medijskih sloboda, razvijanja profesionalizma i nezavisnosti javnih glasila, razvoja medijske pismenosti, edukacije, profesionalizacije i ostvarivanja prava novinara, u skladu sa najvišim međunarodno priznatim normama, principima i standardima u ovoj oblasti,  kao i uspostavljanje novog sistema vrednosti u medijima i društvu.

SARAĐUJEMO

Sarađujemo i unapređujemo saradnju sa domaćim i medjunarodnim donatorima, kao i sa novinarskim i medijskim udruženjima: NUNS, UNS, NDNV, ANEM, Lokal PRESS, AOM, Asocijacijom Medija, kao i drugim nevladinim organizacijama.

MISIJA

Centar za razvoj lokalnih medija, osnovan je kao nestranačka, nevladina i neprofitabilna organizacija, radi ostvarivanja ciljeva:  u oblasti razvoja i unapređenja slobode mišljenja i izražavanja, slobode, profesionalizma i nezavisnosti medija, razvoja medijske pismenosti,  edukacije, profesionalizacije i ostvarivanja prava novinara, u skladu sa najvišim međunarodno priznatim normama, principima i standardima u ovoj oblasti,  kao i uspostavljanje novog sistema vrednosti u medijima, a samim tim i društvu.

Centar za razvoj lokalnih medija pokrenut je da bi snažnim proaktivnim delovanjem unapredio poziciju i unutrašnje kapacitete lokalnih medija i da u saradnji i komunikaciji sa NVO i državnim organima utiče na harmonizaciju i poboljšanje medijskih zakona. Centar za razvoj lokalnih medija unapredjuje profesionalne i tehničke standarde medija u unutrašnjosti Srbije, istovremeno zalažući se za pravovremeno, kvalitetno i objektivno informisanje u cilju podticanja slobode govora i slobode mišljenja.

 

VIZIJA

Uspešnom sinhronizacijom svojih aktivnosti, koja podrazumeva i saradnju sa drugim organizacijama i udruženjima na lokalnom nivou, nameravamo da se izborimo za bolje, ravnopravnije, transparetnije uslove za rad lokalnih medija, kao I samoo i da omogućimo obezbediti kontinuirani rad lokalnih medija.

crlm - digital