Preko 100 miliona dinara javnog novca za medije koji krše Kodeks

Srpski telegraf, Alo, Informer, Večernje novosti, Kurir, Blic i Politika dobili su prošle godine putem javnih nabavki ugovore u vrednosti od najmanje 108 miliona dinara, pokazalo je istraživanje NUNS-a. Prema poslednjem Izveštaju o monitoringu poštovanja Kodeksa novinara Srbije u dnevnim novinama koji je prošle godine objavio Savet za štampu ovi mediji su prekršili Kodeks ukupno 2 579 puta. Komisija za žalbe Saveta za štampu je tokom prošle godine 22 puta odlučivala da li su ovi mediji prekršili Kodeks.

 

Izdavači štampanih i onlajn izdanja navedenih medija, prema podacima Portala javnih nabavki, dobili su prošle godine ugovore u vrednosti od najmanje 108 miliona dinara za uglavnom za reklamiranje i oglašavanje državnih preduzeća i institucija.

Najviše novca putem javnih nabavki dobile su Večernje novosti i to nešto više od 21 milion dinara.

Ukupan broj tekstova po naslovima u kojima su Večernje novosti prekršile Kodeks novinara Srbije je 328, prema poslednjem monitornigu Saveta za štampu. Komisija za žalbe, tokom prošle godine, odlučivala je dva puta o prekršaju Kodeksa, po jednom za štampano izdanje i portal, i oba puta je odlučeno da je Kodeks prekršen.

Politika je dobila 17.7 miliona dinara putem javnih nabavki, ali je, od svih posmatranih medija najmanje kršila Kodeks, ukupno 38 puta, prema monitoringu, dok Komisija nije primila nijednu žalbu u vezi pisanja ovog medija.

Alo je dobio 17.5 miliona dinara, a imao je 581 prekršaj Kodeksa. Komisija za žalbe je primila četiri žalbe na tekstove Alo-a i svaki put je odlučeno da je  Kodeks prekršen.

 

Blic je dobio 13.6 miliona dinara. Ukupan broj tekstova po naslovima u kojima je prekršen Kodeks novinara Srbije bio je 174, dok je Komisija donela odluku da je štampano izdanje jednom prekršilo Kodeks, a onlajn izdanje 3 puta.

Srpski telegraf je dobio 13.4 miliona dinara, a imao je najviše prekršaja, čak 658. Budući da Srpski telegraf ne priznaje nadležnost Saveta za štampu, Komisija za žalbe je izrekla četiri javne opomene zbog kršenja Kodeksa, dva puta za štampano izdanje i dva puta za onlajn izdanje, tj. sajt republika.rs.

Kurir je imao 288 prekršaja, sa tendencijom opadanja, kako se vidi u izveštaju. Komisjia za žalbe je dva puta odlučila da je Kurir prekršio Kodeks. Ovaj medij je, uglavnom za oglašavanje u štampanom i onlajn izdanju, putem javnih nabavki dobio ugovore u vrednosti od 12.6 miliona dinara.

Po broju prekršaja kodeksa Informer se nalazi na trećem mestu, odmah iza Srpskog telegrafa i Alo-a, sa 512 prekršaja. Komisija žalbe je najviše odlučivala o tekstovima objavljenim upravo u Informeru i osam puta je izrečena javna opomena, po četiri za štampano i onlajn izdanje. I pored toga Informer je nagrađen sa 12.5 miliona dinara putem javnih nabavki.

Za medije koji krše Kodeks nema novca putem konkursa, ali to ne važi i za javne nabavke

Prema novom Zakonu o javnom informisanju i medijima, koji se primenjuje od 4. novembra prošle godine, projekti se ocenjuju prema meri u kojoj aktivnosti mogu da doprinesu ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, ali i prema meri u kojoj se konkretan medij pridržava profesionalnih i etičkih standarda.

To bi značilo da organ koji dodeljuje sredstva mora da pribavi podatke od nadležnih tela (REM za elektronske medije  i Savet za štampu za štampane i onlajn medije) da u godini koja prethodi konkursu nije izrečena mera usled kršenja zakonskih odredaba, odnosno, profesionalnih etičkih standarda.

Ukoliko je medij ipak prekršio zakon ili Kodeks novinara Srbije, uzima se u obzir težina povrede i broj izrečenih mera, kao i ponašanje medija nakon izrečene mere. Ove odredbe detaljno će biti definisane u novom Pravilniku o sufinasiranju projekata proizvodnje medijskih sadržaja, koji je u procesu izrade u Ministarstvu infomrisanja i telekomunikacija.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *