(Ne)zavisnost i uloga regulatornih tela u medijima

Nezavisna regulatorna i samoregulatorna medijska tela važan su faktor za obezbeđivanje kvalitetnih i profesionalnih medijskih usluga, kao i medijskog pluralizma, neophodnog za razvoj demokratske misli u jednom društvu.   Regulatorno telo za elektronske medije (REM), osnovano Zakonom o elektronskim medijima, ima svojstvo pravnog lica i funkcionalno i finansijski je nezavisno od državnih organa i organizacija, pružalaca …

(Ne)zavisnost i uloga regulatornih tela u medijima Detaljnije »