Popusti Sokoja za male emitere

Direktor Sokoja Dejan Manojlović, sa svojim saradnicima, pregovarao je sa članovima odbora Grupacije radiodifuzije pri Udruženju za kreativnu industriju Privredne komore Srbije o mogućim popustima za emitovanje muzike.

Članovi Odbora Grupacije radiodifuzije, u čijem su sastavu svi nacionalni televizijski i radio-emiteri i jedan broj regionalnih i lokalnih televizijskih i radio stanica pozdravili su napore čelnih ljudi Sokoja da se dođe do pravednije naplate muzičkih prava.

Manojlović je  predloge, a koji se tiču umanjenja minimalne naknade, koji su mali emiteri dužni da plaćaju za korišćenje muzičkih dela, izneo na Upravni odbor Sokoja, a ovaj je na svojoj17. sednici iste usvojio, navedeno je u saopštenju.

– Na inicijativu RAB Srbije iniciran je sastanak menadžmenta Sokoja i članova Odbora Grupacije radiodifuzije. Složili smo se da moramo pomoći lokalnim stanicama u Srbiji koje jedva preživljavaju.  Mi želimo da pomognemo malim TV i radio stanicama, tako što smo uveli dodatne popuste na takozvanu minimalnu naknadu. Ustanovili smo detaljniju skalu naplate, srazmernu broju stanovnika gde se emituje radio i TV program. Lokalne stanice u malim mestima sada će plaćati značajno manje iznose. Mislim da je to pravi način da svi emiteri u Srbiji budu zadovoljni – izjavio je direktor Sokoja Dejan Manojlović.

Predsednica Udruženja radio-stanica RAB Srbija Maja Rakovic, koja je i zamenica predsednika Grupacije radiodifuzije u Udruženju za kreativnu industriju Privredne komore Srbije izrazila je zadovoljstvo što je, godinu dana nakon pokretanja inicijative za otpočinjanje pregovora sa SOKOJ-em, postignut dogovor o dodatnim popustima na minimalne tarife koje radio-stanice i lokalne televizije plaćaju tom udruženju.

– Na prošlogodišnjim Jesenjim Radio-danima RAB-a, na kojima su prisustvovali i predstvanici SOKOJ-a, pokrenuta je inicijativa o popustima na minimalnu nadoknadu koje radio i televizijske stanice plaćaju tom udruženju.

Minimalna naknada za radio emitovanje muzičkih dela, kao najniži iznos naknade za korišćenje repertoara, obračunava se prema broju stanovnika u servisnoj zoni pokrivenosti a sada će ona biti na mesečnom nivou umanjena za dogovorene procente popusta, uz zadržavanje dosadašnjeg popusta od 50 odsto onima koji redovno izmiruju svoje obaveze.

Zahvaljujem Grupaciji za radiodifuziju pri Privrednoj komori Srbije i SOKOJ-u što su uvideli da su mali emiteri u nezavidnom finansijskom položaju, jer će oni ubuduće mesečnu tarifu SOKOJ-u plaćati manje – izjavila je Maja Raković.

IZVOR: DANAS

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *