Grad Beograd nagradio medije koji krše etički kodeks

Savet za štampu oštro protestuje zbog odluke Komisije za ocenu projekata iz oblasti javnog informisanja u Gradu Beogradu da budžetski novac dodeli novinama koje kontinuirano krše Kodeks novinara Srbije. Suprotno Pravilniku za sufunansiranje projekata, kojim je propisano da se prilikom odlučivanja „posebno uzima u obzir da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana“, Komisija je ovaj uslov potpuno ignorisala.

Iako je Grad Beograd zatražio podatke od Saveta za štampu i dobio informaciju da su listovi „Alo“ i „Srpski telegraf“, odlukom Komisije za žalbe Saveta za štampu, po pet puta prekršili Kodeks u poslednjih godinu dana, to u obrazloženju odluke o dodeli novca nije ni pomenuto. Greškom ili ne, „Informer“ (kome su u poslednjih godinu dana izrečene četiri javne opomene zbog kršenja Kodeksa) nije ni bio na spisku medija koji je dostavljen Savetu za štampu.

Savet za štampu upozorava da je ovakvo drastično ignorisanje propisanih pravila i „nagrađivanje“ medija koji ne poštuju etičke standarde profesije apsolutno nedopustivo i da bi i Grad Beograd i Ministarstvo kulture i informisanja morali da reaguju da se ovakva praksa prekine.

Upravni odbor Saveta za štampu

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *